Jak probíhá sezení kineziologie

Úžasné na této metodě je to, že je velice jemná a v podstatě jednoduchá. Nejprve se klienta vyptám na podrobnosti toho, co ho trápí a kladu mu otázky, které by s tím mohly souviset. Většinu času pak klient sedí se zavřenýma očima a vnímá můj hlas. Chvílemi jej můžu vyzvat, aby si stoupnul a předpažil paže, které mu jemňounce tlačím dolů a kladu přitom otázky. Neodpovídá mi na ně klient, nýbrž jeho podvědomí, a to prostřednictvím jeho svalového aparátu. Při odpovědi na moji otázku ANO reagují svaly paží jinak než při odpovědi NE. První otázky, které musím klást, se týkají toho, zdali je tato metoda pro klienta vhodná a zdali s ním mohu takto pracovat právě já, právě teď a právě na tomto problému. Pak vytestovávám, zdali jej můžeme řešit v přítomnosti, anebo je potřeba podívat se do minulosti (dětství, dospívání). Pokud je odpověď ANO "do minulosti", je postup jiný než v přítomnosti. Ve více než 90% případů je potřeba podívat se do minulosti. Dále testuji věk klienta, v němž došlo poprvé k zablokování, které způsobilo důsledky, s nimiž ke mně přišel. Když narazím na hledaný věk, svaly paží náhle povolí. Pak se jdeme společně podívat na to, co se tenkrát stalo a přepíšeme události v jeho podvědomí tak, aby v něm už nikdy nevbuzovaly nežádoucí pocity či emoce. Vědomě si klient minulé události většinou nepamatuje, na tom však nezáleží, protože při odblokování je důležitá reakce podvědomí nikoli to, co si vědomě pamatuje.

Takto lze velice jemně odblokovat příčiny našich potíží a emocionálních bloků, které vznikly a opakovaly se v různých situacích v minulosti, leckdy i v ranném dětství. Podobným způsobem najdeme a projdeme všechny potřebné situace pro odblokování. Zde používám různé korekce cvičením pro mozkové hemisféry. Konec je tehdy, kdy svalový aparát odpoví ANO na otázku, zda "máme vše hotovo". Pak se zeptám ještě na poslední otázku, zdali je potřeba ještě v tom pokračovat někdy příště, a pokud ano, tak za jak dlouho. Velice často stačí jen jedno sezení ohledně jednoho problému. Klient často pocítí úlevu ihned po sezení, anebo při nejbližší příležitosti, která ověří úspěšnost sezení.

Kineziologické sezení trvá různě dlouho, protože předem nevíme, do kolika situací nás klientovo podvědomí zavede. Mohou to být jen dvě situace, ale také třeba deset, a proto sezení někdy trvá půl hodiny a jindy hodinu a půl. Vím, že jiným kineziologům to zabere většinou více času, já mám však zkušenost takovou, že nejpozději do hodiny a půl jsem měla s každý klientem hotovo. 

Malé děti do věku 8 let úspěšně odblokovávám skrze maminku nebo tatínka, protože je to rychlejší a jednodušší. Fyzická přítomnost dětí v takovém případě není nutná.

Testování léků, potravin a výživových doplňků (bylinek apod.)

Pomocí kineziologie lze také vytestovat, které látky vám pomáhají a které škodí. Například velmi šetrné a účinné jsou Bachovy květové esence (bylinné informační kapičky), které působí nejen na tělo, ale i na psychiku a pomocí kineziologie vám je mohu vytestovat a namíchat přímo pro vás "na míru".

Viola Kalousová-specialista | © 2023
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!