Jak probíhá sezení kineziologie

Co je na této technice skvělé je její jemnost a základní jednoduchost. Nejdříve se zaměřím na to, aby mi klient podal detailní informace o tom, co ho trápí a položím mu otázky, které by s tím mohly být spojeny. Většinu času klient stráví se zavřenýma očima, poslouchá můj hlas. Občas ho můžu požádat, aby vstal a natáhl ruce, které pak jemně tlačím dolů a kladu mu další otázky. Na otázky mi nereaguje klient, ale jeho podvědomí, a to prostřednictvím svalů. Když odpovídá ANO na mou otázku, svaly v jeho pažích reagují jinak než když odpovídá NE. První otázky, které musím položit, se týkají, zda je tato technika pro klienta vhodná a zda jsem já ten správný, kdo s ním může právě teď a na tomto problému pracovat. Poté zjišťuji, zda je možné problém řešit v současnosti, nebo je třeba se podívat do minulosti (dětství, dospívání). Pokud je odpověď ANO "do minulosti", postup je odlišný než v přítomnosti. Více než v 90% případů je nutné se podívat do minulosti. V převážné většině situací je nezbytné ohlédnout se zpět do minulosti. Provádím také analýzu věku klienta, kdy poprvé nastala obstrukce, která měla následky, kvůli kterým mě klient vyhledal. Jakmile narazím na relevantní věk, svaly v rukou se nečekaně uvolní. Poté se společně podíváme na události z toho období a rekonstruujeme je v podvědomí klienta tak, aby již dále nevyvolávaly negativní emoce nebo pocity. Klient si obvykle na minulé události vědomě nevzpomíná, ale to není podstatné, protože při procesu odblokování je klíčová reakce podvědomí, nikoli vědomé vzpomínky.

Tímto způsobem můžeme jemně odstranit původ našich problémů a emocionálních překážek, které se objevily a opakovaly v různých kontextech v naší minulosti, někdy už v raném věku. Stejnou metodou identifikujeme a procházíme všemi potřebnými situacemi pro jejich odstranění. Zde využívám různé korekční cvičení pro obě hemisféry mozku. Končíme v momentě, kdy svalový systém na otázku, zda je "vše hotovo", odpoví ANO. Poté se ještě ptám na poslední otázku, zda je třeba v tom pokračovat v budoucnosti, a pokud ano, kdy by to mělo být. Často je dostatečné jen jedno sezení pro jeden problém. Klient často pociťuje úlevu ihned po sezení, nebo při první příležitosti, kdy si ověří úspěšnost sezení. 

Délka kineziologické konzultace se liší, jelikož není možné předvídat, kolik různých situací klientovo podvědomí odkryje. Může jít o dva případy, ale i o desítku, a tak konzultace mohou trvat od půl hodiny až po hodinu a půl. Jsem si vědoma, že jiní kineziologové stráví obvykle více času, ale moje zkušenost je taková, že nejpozději za hodinu a půl jsem s každým klientem skončila. 

Mám úspěch v odblokování dětí do 8 let prostřednictvím jejich maminky nebo tatínka, jelikož je to efektivnější a méně komplikované. Fyzické přítomnosti těchto dětí v dané situaci není třeba. 

Testování léků, potravin a výživových doplňků (bylinek apod.)

Kineziologie umožňuje zjistit, jaké substance vám prospívají a jaké naopak působí škodlivě. Bachovy květové esence, neboli bylinné informační kapky, jsou jedním z příkladů velmi jemných a efektivních látek, které mají vliv nejenom na tělo, ale i na psychickou stránku. Díky kineziologii vám je mohu odzkoušet a připravit speciální směs přímo pro vás.

Viola Kalousová-specialista | © 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!