Kvantový rezonanční magnetický analyzátor

V poradně jsme rozšířili dalším přístrojem schopnost měření, které na základě naměřených parametrů, intuice, zkušeností a znalostí může klientům pozitivním způsobem zlepšit styl a kvalitu života.

 TEORETICKÝ PRINCIP

Lidské tělo je shlukem velkého počtu buněk, které jsou ve stavu neustálého růstu, vývoje, diferenciace, regenerace a apoptózy. Buňky se ustavičně samy obnovují prostřednictvím svého vlastního dělení. V těle dospělého člověka se během jedné sekundy rozdělí 25 milionů buněk a krevní buňky (krvinky) těla se neustále obnovují rychlostí přibližně 100 milionů za sekundu. V procesu buněčného dělení a růstu jsou tato nabitá tělíska v neustálém rychlém pohybu a neustále se mění, čímž neustále emitují elektromagnetické vlny.

Elektromagnetické vlnové signály emitované lidským tělem představují určitý stav lidského těla a emitované elektromagnetické vlnové signály jsou různé v různých stavech lidského těla jako je zdraví, podlomené zdraví, nemoc atd. Pokud bychom dokázali určit tyto specifické elektromagnetické vlnové signály, dokázali bychom určit stav života těla.

Kvantová medicína považuje za nejzákladnější příčinu onemocnění to, že spin elektronů mimo atomové jádro a oběžná dráha (orbit) se mění, a tím způsobuje změnu atomů tvořících materiál, změnu malých biomolekul, změnu velkých biomolekul, změnu všech buněk a nakonec změnu orgánů. Jelikož je elektron nabitým tělískem (částice s nábojem), pokud se změní spin elektronů mimo atomové jádro a orbit, elektromagnetické vlnění emitované atomy se změní. Energie změn elektromagnetického vlnění způsobených změnami v důsledku nemocí lidského těla a fyzickými změnami nutričního stavu je extrémně slabá a obvykle jde jen o nano Gauss-y (nG) až mikro Gauss-y (mikrogramů). Frekvence a energie slabého magnetického pole vlasů určená přímo nebo podržením senzoru rukou se porovnává s rezonančními spektry standardního kvanta chorob a souboru nutričních indikátorů v přístroji po zesílení frekvence a energie pomocí přístroje a zpracování počítačem, a pak je na výstupu korespondující hodnota kvanta od negativní po pozitivní. Velikost hodnoty kvanta určuje povahu a rozsah choroby a nutričních úrovní. Podobá se to principu poslechu vysílání rozhlasu z rádia. Ve vzduchu se nachází množství rádiových vln. Chcete-li poslouchat některé určené vysílání rozhlasu, můžete naladit rádio na odpovídající frekvenci a v tom okamžiku se objeví rezonance, takže dokážete toto vysílání rozhlasu slyšet. Kvantová rezonance používá tento princip na testování.


CO JE KVANTOVÝ REZONANČNÍ MAGNETICKÝ  ANALYZÁTOR?

Kvantový Rezonanční Magnetický Analyzátor je převratný projekt moderních Hi-Tec technologií související s medicínskou, bio informatickou, elektronickou technikou. Tato technologie je založená na kvantové medicíně a vědeckých analýzách slabých magnetických polí lidských buněk. Analyzátor dokáže vypracovat obraz lidského zdraví a identifikovat hlavní problémy. Na základě získaných výsledků vyvodí doporučení na vhodnou léčbu. Tento inovativní přístroj je individuální průvodce komplexním zdravotním poradenstvím a aktualizovanými zdravotními vědami. Svými vlastnostmi a přednostmi je komplexní, neinvazivní, praktický, jednoduchý, rychlý a ekonomický. Hlubším výzkumem a vědeckým vývojem bude analyzátor obrovským přínosem do projektu lidského zdraví. Má široké vyhlídky v oblasti vývoje a uplatnění se.

Přístroj se neřadí mezi lékařské přístroje a nenahrazuje žádné lékařské vyšetření. Hovoří o skrytých a pravděpodobných problémech člověka a výsledky vedou jen k doporučením co změnit ve svém životním stylu. Přístroj využívá nejmodernější elektromagnetické technologie pro analýzu slabého, nevyváženého magnetického pole.

Měření přístrojem je naprosto přesné. Aby nedocházelo ke zkreslení výsledku, je potřebné, aby analyzovaná osoba dodržela tyto zásady:

  • Nepijte alkohol, kávu, nepoužívejte doplňky stravy a je-li to možné, ani žádné léky 2 dni před analýzou.
  • Dodržujte správnou životosprávu a pravidelný spánek alespoň 2 dny před analýzou.
  • Po intenzivním sportu odpočívejte alespoň 2 hodiny, teprve potom proveďte analýzu.
  • Analyzovaný uživatel by měl mít poloprázdný žaludek.
  • Oblečení by mělo být volné a teplé.
  • Před začátkem analýzy odstraňte všechny kovové a telekomunikační zařízení a odložte je na bezpečné místo.
  • Buďte v klidu, klidně dýchejte a nemluvte během procedury

Viola Kalousová-specialista | © 2024
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!